Minder inspanning en meer rendement. Kan dat?

Onze unieke leermethodiek

Microtraining is een didactische methodiek gebaseerd op onderzoeksbevindingen van diverse wetenschappers (w.o. Nobel Laureate Eric Kandel) die hebben onderzocht dat men kennis het beste verwerft in kleine maar regelmatige stapjes. Het gaat uit van het principe dat de mens maar een beperkte hoeveelheid lesstof per keer kan begrijpen, verwerken en onthouden. Alvorens weer nieuwe lesstof aan te reiken wordt eerst getoetst en vastgesteld of eerder aangeboden informatie ook daadwerkelijk is opgenomen.

Alle IOM Microtrainingen zijn op dit principe gebaseerd en worden blended aangeboden: klassikaal én online. Een ander belangrijk kenmerk van de IOM Microtrainingen is dat er bij het ontwikkelen van de training 3 hoofddoelstellingen gedefinieerd worden m.b.t. hetgeen de cursist na de training moet weten en kunnen. Vervolgens worden er per hoofddoelstelling 10 leerstappen bepaalt. Alle kennis (theorie) die hoort bij deze leerstappen wordt vastgelegd in zgn. “leerkaarten” en daarna samengevat in een zgn. Micropaper dat online beschikbaar is via de Mobiele IOM-leer App®.

Het klassikale (onder-)deel is een “face to face”-training van 3,5 uur waarin de 3 leereenheden (de 3 hoofddoelstellingen en bijbehorende 30 leerstappen) worden behandeld aan de hand van een strak gedefinieerde format. Elke leeréénheid start met actieve kennisoverdracht, gevolgd door een onderbouwing en toepassing én wordt afgesloten met een richtlijn omtrent de verdere inhoudelijke ontwikkeling.

In het online (onder-)deel dat wordt aangeboden via de Mobiele IOM-leer App®, vindt de verankering oftewel borging plaats van de aangeboden kennis. Cursisten kunnen zich de lesinhoud (theorie) verder eigen maken via hun smartphone én verankeren/borgen door middel van het beantwoorden van vragen, aangeboden op basis van een algoritme. Hierdoor zijn de leerresultaten meetbaar en transparant. Tevens bestaat er de mogelijkheid elkaar uit te dagen tot een match of te chatten met mede cursisten of de trainer.

Microtrainingen van Cellulair in Balans

Deze training is bedoeld voor medewerkers die graag volop energie willen zijn tijdens en na hun werk en voor werknemers die graag een gezond en efficiënt workforce wil behouden omdat zij beseffen dat een gezond bedrijf gezonde medewerkers heeft.  Lees meer …. 

Trainingen

10 jaar “Best Practice” nu in een klassikale of online training voor U!

Als therapeut zie ik al 10 jaar teveel ellende bij chronische patiënten.
Vage klachten, niet kunnen ontspannen, darmklachten en vermoeidheid zijn de eerste indicatoren. Omdat chronische klachten
pas na 10 – 15 jaar opduiken is preventie essentieel.
Wij willen allemaal klachtenvrij en vitaal zijn!

Motivatie ontbreekt vaak omdat wij niet beseffen hoeveel
impact wij zelf hebben. In Effectief Vitaal vertel ik
wat ons lichaam doet en welke belangrijk rol wij hebben.

Ik ben zelf ervaringsdeskundige, na 38 jaar astma en
twee keer p/d pompjes te gebruiken ben ik nu eindelijk ervan af.
Het is niet weg, ik heb nog steeds aanleg, maar mijn leefstijl en vooral voeding is bepalend. Dit geld voor vele chronische klachten beelden.

Meer informatie…

Nieuwe inzichten dat helderheid,  logica en motivatie biedt!

Wij zijn experts op het gebeid van lifestyle, voeding en communicatie. Chantel Jones van praktijk Cellulair in Balans is Orthomoleculair Therapeut en Epigenetica specialist. Met veel ervaring van het endorfine systeem cruciale in stress en burn-out situaties, is zij vooral bezig met het optimaal functioneren van het lichaam. Martine Brandt van Brandt for Body and Mind, is heel sterk in mentale ondersteuning, persoonlijke ontwikkeling & bewustwording. Zij is Trainer Neuro Linguïstische Programmeren en Mindfulness. 

U staat in deze training centraal en krijgt tools en tips om weer optimaal te genieten van het leven!

Intresse Effectief vitaal Microtraining!

Vul onderstaande formulier in voor de EFFECTIEF VITAAL MODULE 1 BEWUSTWORDING microtraining, wij nemen z.s.m. contact met u op.

Ik ben een:
BedrijfIndividu